Showing 1-9 of 490 results

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Vesilesiyle…

İnsanın tarih sahnesine çıkışıyla günümüze kadar coğrafyalar üzerindeki yer değişikliği hareketliliği göstermiştir ki küresel ölçekte bütün göçler esas itibariyle sermaye sisteminin yarattığı zorunluluklardan kaynaklı gerçekleşmektedir. Göç ve göçmen-mülteci sorunlarına doğru siyasal yaklaşım için kapitalizm ve onun siyasal ve askeri alanlardaki …

Tayin Edici Olan Meşruluktur, Kayyumları Tanımıyoruz!

AKP iktidarı coğrafyamız işçi, emekçi ve azınlık inanç ve milliyetlere yönelik azgın saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Kuruluşundan bugüne dek halklarımıza yönelik geliştirdiği siyasal hegemonya bugün farklı konsept ve koalisyonlarla ivme kazanmış durumda. Coğrafyamız açık faşizm konseptiyle kuşatılarak, toplumsal dinamikler …