Back
Showing 10-18 of 494 results

Ne AKP’nin çarpık göç politikası ne de mülteci düşmanlığı: Kardeşçe yaşamak, ortak mücadeleyle çözüm geliştirmek mümkün!

Türkiye’de son dönemde mutlak yoksulluk alametleri belirmeye başladı. Buna mukabil göçmen düşmanlığı düzen partileri eliyle kışkırtıldı ve yükselişe geçti. Türkiye işçi sınıfını, emekçileri ve halklarımızı bu ırkçı kışkırtmalara karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. Göçmenler ve mülteciler yaşadığımız yoksulluğun sebebi asla değildir. …

SMF 2’nci Olağan Kurultay Deklarasyonuna Çağrı!

“Sosyalizm Mücadelesini Büyütüyoruz! Söz, Yetki, Karar Meclislere” Kapitalist barbarlık ve sömürü düzenine karşı işçi sınıfı ve ezilenlerin mücadelesi tüm görkemiyle sürmektedir. Kapitalist sistemin savaşlar, işgaller, sömürü ve türlü türlü saldırganlıklarla insanlık ve parçası olduğu doğayı yıkıma sürüklediği bir tarihsel kesitte …

“Bu Çelik Aldığı Suyu Unutmayacak”

  “Türkiye’nin geleceği çelikten yoğruluyor; belki biz olmayacağız ama bu çelik aldığı suyu unutmayacak”   49’uncu ölümsüzlük yılında şan olsun Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’nın     bilimsel sosyalist güzergahına. Enternasyonal proletaryanın kızıl bayrağını Türkiye-Kuzey Kürdistan’da göndere çeken Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’nın Amed …

SGH: Gençliğin Örgütlü Mücadelesini Yükseltmeye, 1 Mayıs’ta Alanlara!

Emek-sermaye çelişkisinin daha da kesinleştiği bir süreçte 1 Mayıs’ı karşılamaktayız. Artan açlık, yoksulluk ve sefalet sonucu halkın faturalarını dahi ödeyemediği, en temel ihtiyaçlarının ücretsiz bir şekilde karşılanması yerine fahiş fiyatlarla önüne koyulduğu ve bu temel ihtiyaçları dahi halkın karşılamakta zorlandığı/ödeyemediği, …

7 Kurumdan Emek ve Meslek Örgütlerine Ziyaret

EMEP, EHP, Halkevleri, HDP, SMF, TİP ve TÖP’ten oluşan siyasi kurumlar ortak mücadele perspektifi üzerine tartışmalar yürütmek ve ortak mücadeleyi yaygınlaştırmak için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’ye ziyaretler gerçekleştirdi. 29 Mart tarihinde Ankara’da KESK ile, 31 Mart tarihinde İstanbul’da DİSK …

Newroz’un Direngenliğini Kuşanalım!

Dünyada hâkim durumda olan emperyalist-kapitalist sömürü düzeninin yarattığı eşitliksizlik, adaletsizlik ve baskı her geçen gün daha büyük oranda derinleşerek devam ediyor. Emperyalistler insanlığı ve onun parçası olduğu doğayı her gün daha büyük felaketlerle karşı karşıya bırakıyor. Tüm dünyada baharın gelişi …

DKH: 8 Mart’ta Direnişi Örgütleyelim Mücadeleyi Büyütelim!

Yüz yıllardır süren kadın mücadelesi bugün daha güçlü şekilde devam ediyor. İçinde bulunduğumuz sürece baktığımızda iktidara muhalif olan tüm kesimlere, özellikle de kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik ciddi bir baskı politikası uygulanıyor. Kadın kazanımlarını ortadan kaldıran, kadınları ev içine hapseden, kadın …